KAKO PONOVO USTATI (2)
12. jun sreda

„Izađi i stani na goru pred Gospodom, jer će Gospod proći.“ 1 Carevima 19:11

Kada je Ilija dospeo do najniže tačke, Bog mu je rekao dve stvari:

„Izađi i stani na goru pred Gospodom, jer će Gospod proći.“ Time je Iliji pomogao da prestane razmišljati o sebi i svojim problemima i da okrene svoje misli ka Bogu. Kada Bog zadobije tvoje uho, On može da mu progovori. Kada On ima tvoje srce, tada može da mu posluži. Iz tog razloga je čitanje Svetog pisma toliko važno. Ako te život stalno vraća natrag u blato a ti želiš da ponovo ustaneš i napreduješ u Božijoj reči, onda se pozovi na Njegova obećanja, zatraži Njegovu pomoć i govori neuvijeno pred Njim.

„…Jeliseja …pomaži za proroka umesto sebe“ (1 Carevima 19:16). Prebaci fokus sa sebe samog i počni nekome da služiš. Pored tebe postoji još puno ljudi koji se bore sa problemima i brigama. Njima je potreban neko kao što si ti da im priđe i, ako ništa drugo, da im do znanja da se može povezati s time kako se osećaju. Oni trebaju nekoga kao što si ti da im služi i ohrabri ih. Ukoliko želiš videti da se diže teška magla obeshrabrenja, onda prestani da gledaš u ogledalo i počni da gledaš kroz prozor. Kada su čuvenog psihijatra Karla Meningera pitali šta bi on savetovao osobi koja se oseća depresivno i nesrećno, odgovorio je: „Izađi, zaključaj vrata iza sebe, pređi na drugu stranu ulice i nađi nekoga u potrebi i pomozi mu nekako.“ To je toliko jednostavno ali se toliko često propušta! Poruka za tebe danas je da ćeš pomoći sebi tako što ćeš pomagati drugima.