KAKO POBEDITI OBESHRABRENJE (3)
1. decembar petak

„Nemojte samo da slušate Reč...nego je izvršavajte.“ Jakov 1:22 (SSP)

Da bi otkrio uzrok svog obeshrabrenja, korisno je da razgovaraš sa nekim ko može da ti  ponudi uvid i smernice. Ali budi oprezan – ti možeš beskrajno da pričaš o svojim problemima i  nigde ne stigneš! 

Zbog toga Biblija kaže: „Nemojte samo da slušate Reč i tako se zavaravate, nego je  izvršavajte.“ Zato, 1) Uvek radi ono što je ispravno. Samo nekoliko stvari mogu da uvećaju  obeshrabrenje kao što to čine žaljenje ili loša savest. Nije lako izviniti se, priznati svoje pogreške,  oprostiti, obuzdati svoj bes, nositi zasluženu krivicu ili početi ispočetka. Ali odlučiti da učinimo te  stvari kada je to ispravno uvek donosi dobre rezultate. Budi spreman da realno sagledaš svoj  život, vidiš sebe onakvim kakav jesi i prihvatiš ono što je istinito. 2) Upamti, tajming je važan.  Često, mi očekujemo olakšanje dok smo u dolini umesto da čekamo jasnoću koja dolazi kada  stojimo na vrhu planine. To je zbog toga što je potrebno puno napora da bi stigli do vrha planine!

Kada prolazimo kroz mrak doline, mi smo u iskušenju da napravimo promene za koje se nadamo da će umanjiti našu nevolju. Ali kao što dr Robert Šuler kaže: „Kada stigneš na vrh nečega što ti izgleda kao planina... tada je vreme da doneseš odluke. Evo i zašto: jer... jasnije vidiš svoju situaciju. Od sada se krećeš ka nečemu, a ne više samo od nečega. Sada odlučuješ da koristiš pozitivne informacije, a ne samo negativne. Došlo je vreme da se premeštaš s vrha na vrh umesto od doline do doline.“ Sa druge strane, ako nastaviš da budeš istrajan dok si još uvek u dolini, ne samo da ćeš stići do više pozicije gde možeš doneti mudrije odluke, već ćeš razviti i svoj karakter, koji će ti dobro služiti tokom celog života.