KORACI KOJIMA ĆEŠ DA NADVLADAŠ SVOJE BRIGE
20. maj ponedeljak

„Znam da ti sve možeš i da ništa tvoje namere ne sprečava.“ Jov 42:2

Jov je izgubio svoje zdravlje, decu i sve što je posedovao. Knjiga o njegovom životu koju danas čitamo predstavlja razgovor između njega i Boga. Jov je u prvom delu knjige izjavio „saslušajte moje opravdanje“ (Jov 13:6). U tom trenutku je bio usredsređen samo na sebe, pa se javno zapitao zašto mu se sve to desilo. Kasnije, oko sredine knjige, vidi se kako Jov duhovno sazreva i zauzima drugi pristup. Više ne filozofira, nego se odmerava u svetlu Božje reči: „Ali on zna put kojim idem; pretapa me da čist budem poput zlata. Po njegovoj stopi moj je korak išao, njegovog sam se puta držao i nisam skretao. Zapovest njegovih usana nisam napustio, čuvao sam reči njegove više nego hleb nasušni“ (Jov 23:10-12). Tek u poslednjem poglavlju Knjige vidimo da se Jov potpuno prepustio pouzdanju u Boga: „Ja znam da si ti svemoguć, nezadržive su tvoje namere! …Ušima sam slušao o tebi a sada sam te i očima video!“ (Jov 42, stihovi 2 i 5).

Jov je toliko uzrastao da može slobodno izjaviti kako se pouzdaje u Boga i da više ne mora brinuti. Posle devet meseci brige, postavljanja svakakvih pitanja i mudrovanja, konačno je odlučio da više ne zahteva odgovore na svoja pitanja i jedino mu je stalo da zna da Bog mari za njega. Kraj njegove priče počinje ovim rečima: „Gospod je Jovu vratio sve oteto, nakon što se on pomolio za svoje prijatelje. I još je Gospod uvećao i udvostručio sve što je Jov imao“ (Jov 42:10). Takvim koracima ćeš i ti da nadvladaš tvoje brige!