POŠTUJ AUTORITETE (2)
27. maj subota

„Nećemo da slušamo reč koju si nam objavio u ime Gospodnje!“ Jeremija 44:16 (NSP)

Da li osobe na vlasti nekad zloupotrebljavaju vlast i pokazuju se kao nedostojni nje? Da, ali to te ne oslobađa odgovornosti. Biblija nam govori da se Isus, u vreme svoje mladosti, pokoravao autoritetu svojih roditelja (vidi Luka 2:51). I Iako je njegova služba bila obeležena pokazivanjem natprirodne moći, On je ipak naučavao pokoravanje vlastima u Rimu. „Dajte caru carevo, a Bogu Božije.“ (Luka 20:25, NSP) Pokoravanje vlastima nije stvar izbora za Isusove sledbenike. Bilo da ti je uskraćeno unapređenje na poslu, ili imaš nestručnog šefa ili se prema tebi ophode nep- ravedno, poštovanje autoriteta je i dalje Božja volja za tebe. A kada si poslušan Njegovoj volji, On će se boriti za tebe.

Dok razmišljaš o svojoj sklonosti da budeš prkosan, pokušaj da shvatiš šta je uzrok toga, a to mogu biti i sledeće stvari: 1) Uznemirujuća istorija stradanja ili zlostavljanja. 2) Nepoštovanje prema nesposobnom nadređenom. 3) Ponos zato što tvoje veštine nisu prepoznate i nagrađene.

Nepravično ponašanje osoba od autoriteta. 5) Tvoja taktika da testiraš iskrenost, staranje ili brižnost osoba od autoriteta u tvom životu.

Suština je sledeća: „Ko se suprotstavlja vlasti, protivi se Božijem poretku, a oni koji se protive, sami će na sebe navući osudu.“ (Rimljanima 13:2, SSP) Zato se moli: „Oče, kajem se zato što sam imao buntovnički stav. Podseti me da je svaka vlast od tebe i kada im se protivim ja se protivim tebi. Daj mi snagu da se potčinim. U Isusovo ime se molim. Amin.“