DA LI TO RADIŠ IZ ISPRAVNIH RAZLOGA?
24. maj sreda

„Enoh... dobi svedočanstvo da ugodi Bogu.“ Jevrejima 11:5 (V.K.)

Ako si doživeo odbačenje dok si odrastao, to se može pokazati u potrebi da se izoluješ i povučeš ili u nagonu da stalno „dokazuješ sebe“. Jedan čovek je to ovako rekao: „Još uvek mogu da čujem oca kako viče, govoreći mi da nikad neću biti dobar i da od mene neće postati ništa. Što je on više vikao, ja sam postajao sve odlučniji da mu dokažem da nije u pravu.“ Da li ti govore pogrešni glasovi? U tom slučaju – nastavi sa čitanjem! Biblija kaže da Enoh „dobi svedočanstvo da ugodi Bogu“. Kako? „Verom“ (st. 5, V.K.) Bog te vidi drugačije od toga kako te vide tvoji roditelji ili drugari. Njihovo prihvatanje se često temelji na tvom učinku, dok se Božje prihvatanje temelji na tvom položaju.

Pavle piše: „Njega, koji nije učinio greh, Bog je radi nas učinio grehom, da u njemu budemo Božija pravednost.“ (2. Korinćanima 5:21, SSP) Bog nas vidi uvijene u Hristovu pravednost, pa smo zato uvek prihvatljivi. To ne znači da ti ne treba vredno da radiš. To znači da radiš iz ispravnih razloga. Umesto da zapinješ da zaradiš Božje odobravanje, ti mu služiš iz zahvalnosti.

Kada jednom shvatiš da tvoj identitet i vrednost ne zavise od auta koji voziš, stana u kome živiš, novca koji zarađuješ ili ljudi sa kojima se družiš to menja tvoju motivaciju. Umesto da se brineš zbog kraja u kome živiš, ti počinješ da se brineš za svoje komšije. Umesto fokusiranja na količinu novca koju zarađuješ, tvoj glavni fokus postaje finansiranje Božjeg carstva. Umesto brige zbog tvoje pozicije na poslu, tvoj cilj postaje da radiš kvalitetno i sa integritetom. Drugim rečima, umesto da samo naporno radiš, ti to radiš iz ispravnih razloga.