Sedam Skevinih sinova (3)
19. mart nedelja

„Oni imaju obličje pobožnosti, ali su se odrekli njene sile.“ 2. Timoteju 3:5 (NSP)

Evo još tri važne lekcije koje možemo naučiti od sedam Skevinih sinova.
1) Ako je neko pored tebe ne znači da je i sa tobom. Samo zato što neko provodi vreme sa 
tobom, ceni te i pokušava da te oponaša ne znači da je sa tobom. Ovi momci su sledili Pavla, 
proučavali svaki njegov pokret i pokušavali da rade ono što je on radio. Ali oni su imali pogrešne 
motive. Oni zapravo nikad nisu bili „sa“ njim! Da li si zabrinut da ćeš izgubiti neke ljude? Da li 
uvek pokušavaš da ih učiniš srećnima? Da li se pitaš da li ćeš moći bez njih da uspeš u životu? 
Jovan piše: „Među nama su bili ali nisu bili naši.“ (1. Jovanova 2:19, NSP) Kada Bog ukloni neku 
osobu iz tvog života koja tamo ne pripada, veruj mu. On zna šta je najbolje.
2) Veći broj ne znači uvek i veću efektivnost. Ovih sedam mladića nisu mogli zajedno da urade 
ono što je jedan Duhom ispunjen apostol uradio. Seti se, njihov otac je bio prvosveštenik, tako 
da su oni znali kako da „budu vernici“. Oni su ispunili biblijski stih: „Oni imaju obličje 
pobožnosti, ali su se odrekli njene sile.“
3) Uspeh nije tako lak kao što izgleda. Skevini sinovi su se pojavili na kraju Pavlove karijere. Oni 
nisu bili tu na početku kada je bio ponižen na putu za Damask ili kada je prošao obuku od tri i po 
godine u arapskoj pustinji. Ovi ljudi su tražili prečice. Samo zato što je neko napisao knjigu o 
uspehu, ne znači da ti možeš da ostvariš preko noći ono za šta su autoru bile potrebne godine 
životnog iskustva. Ne radi se o tome da Bog ne može da ti da instant uspeh; već o tome da ti je 
potrebno vreme, obuka, a u nekim slučajevima i veliki remont koji će te pripremiti za njega.