Sedam Skevinih sinova (2)
18. mart subota

„Jer je Onaj koji je u vama veći od onoga koji je u svetu.“ 1. Jovanova 4:4 (SSP)

Od sedam Skevinih sinova možemo naučiti dve veoma važne stvari:
1) Sotona zna ko si ti. Demoni koji su bili u tom čoveku su se obratili sinovima Skeve, govoreći: 
„Znam Isusa, a i Pavla poznajem, ali ko ste vi?“ (Dela 19:15, NSP) Pitanje: „Da li ti imaš takav 
odnos sa Bogom zbog kog sotona zna tvoje ime i prepoznaje da si osoba koje se treba plašiti?“ 
Kada je Bog upitao sotonu: „Da li si video mog slugu Jova?“, on je odgovorio: „Jesam, i svaki put 
kada mu se približim udarim u zid koji ne mogu da probijem.“ (parafraza Jov 1:8-12). Možda si 
previše fokusiran na svoju ličnu neadekvatnost, i misliš da nisi spreman za zadatak ili da nisi 
dovoljno dobar. Shvati sledeće: neprijatelj se ne plaši tebe već se plaši Božjeg duha u tebi!
2) Kada dođe „zli dan“ otkrićeš da li imaš ono što je potrebno. „Stavite na sebe punu Božiju 
borbenu opremu, da biste se mogli odupreti u zli dan.“ (Efescima 6:13, NSP) Demoni iz čoveka 
su prepoznali slabost u sedam Skevinih sinova i pokazali im njihovo stvarno stanje. Ti ćeš jedino 
opstati ako je tvoja vera prava. Jer ćeš jednog dana morati da hodaš sa Bogom iako nećeš moći 
da shvatiš niti da objasniš gde te On vodi. Tvoji talenti i tehnike neće moći da te provedu kroz 
to. Ti ćeš morati da se držiš Njegove reči čak i kada izgleda kao da ona ne deluje. Tada ćeš otkriti 
istinu: „Ni silom ni snagom, već Duhom mojim – kaže Gospod.“ (Zaharija 4:6, NSP)