I TI MOŽEŠ DA IMAŠ DUŠEVNI MIR
19. april petak

„Gospod mirom blagosilja svoj narod.“ Psalam 29:11

Svako od nas želi mir duše. Bilo da si poslovna osoba pod pritiskom krajnjih rokova, domaćica koja pokušava da održi decu u redu i zdravlju, ili student koji nastoji da se provuče kroz fakultetske semestre, svi tražimo smirenost uma i duše. Ipak, najveći deo nas doživljava više stresa nego mira. Koliko si dobro upoznat sa stresom? Jedan autor je napisao: „Evo malog kviza. Završi svaku od sledećih rečenica odgovarajućom reči: „Spreman sam da… ja sam na kraju svojih… mozak mi se pretvorio u bezobličnu… moj život se… ja sam na kraj mojih… više ne osećam kao ljudsko…” Kako ti je išlo? Ako su tvoji odgovori bili: “odustanem, živaca, kašu, raspada, živaca i biće,” oceni sebe desetkom.“

Mnogi među nama su promrmljali neku od ovakvih fraza toliko često da su nam postale maltene druga priroda. Strašna činjenica našeg savremenog sveta je što je stres postao normalna stvar. Prodaja sedativa sve više raste, a knjige na temu duševnog mira postaju bestseleri ubrzo posle izlaska iz štampe. Stalno nas upozoravaju da je previše stresa nezdravo. Da li je to nešto novo? Ljudski rod to poznaje već vekovima. Pre nekoliko hiljada godina, Solomon je zapisao: „Život je telu srce spokojno“ (Priče 14:30). Već toliko znamo o stresu, ali kuda otići da nađemo mir? Ka Bogu!

Zato odvoj koji trenutak da ti u srce legnu sledeća dva obećanja: 1) „Gospod daje silu svom narodu, Gospod mirom blagosilja svoj narod.“(Psalam 29:11) 2) „Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i iskanjem sa zahvalnošću iznesite svoje molbe Bogu, i Božiji mir koji prevazilazi svaki ljudski razum sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu“ (Filipljanima 4:6-7).