Kako pobediti svoju nesigurnost (1)
24. januar utorak

„Nego je naša sposobnost od Boga. On nas je učinio sposobnima.“ 2. Korinćanima 3:5-6 (SSP)

Nesigurnost može da nas parališe. Kada se osećaš nekvalifikovano i da ne zaslužuješ uspeh, 
sumnja u sebe će učiniti da se ponašaš na načine koji će sabotirati tvoje šanse za uspehom. 
Činjenica je da ne možemo dugo živeti na nivou koji nije u skladu sa onim kako sebe vidimo. A 
jedan od najvećih problema vezano za nesigurnost je to što je skoro nemoguće priznati ga, kako 
bi se onda suočio sa njim i pobedio ga. Zašto je to tako? Jer se plašiš da će priznanje tvoje 
ranjivosti 1) učiniti da budeš manji u očima drugih ljudi, 2) ojačati i ohrabriti tvoje kritičare i 3) 
omogućiti prednost tvojoj konkurenciji.
Zbog nesigurnosti druge ljude držiš na distanci. To znači da živiš bez saveta i podrške baš onih 
ljudi čiji saveti ti mogu pomoći da uspeš. Suština je sledeća: teško ti je da veruješ drugim ljudima 
jer ti je teško da veruješ samome sebi! To nije nov fenomen. U Starom zavetu, Sofar je rekao 
Jovu: „U svojoj samodovoljnosti biće u nevolji.“ (vidi Jov 20:22). Primeti reč „nevolja“ koja je 
povezana sa stresom. Tvoja nesigurnost će ti šaputati: „Kada bi me ljudi istinski poznavali, oni 
me ne bi voleli, poštovali, sledili, pozivali niti ulagali u mene.“ Pa...šta je rešenje? Pavle ga ima. 
On piše: „Ne da smo mi sami...sposobni da nešto za sebe tvrdimo, nego je naša sposobnost od 
Boga. On nas je učinio sposobnima.“ Prvi korak u pobedi nad nesigurnošću je da svoju 
samopoštovanje primaš od Boga i učiš sebe da posmatraš Njegovim očima. A to jedino možeš 
da uradiš ako svakoga dana provodiš vreme sa Njim u molitvi i čitaš Njegovu reč.