Ne idi ispred Boga!
3. februar petak

Čekaj na Gospoda...da te uzvisi.“ Psalmi 37:34 (NSP)

Kada ti Bog da obećanja ili viziju za tvoj život, to je kao seme. Njemu je potrebno vreme da pusti 
korenje pre nego što donese plodove. To je kao rađanje bebe. Prvo seme, onda trudnoća, onda 
razvoj unutar stomaka i konačno dan porođaja. A šta roditelji rade tokom tog perioda? 
Pripremaju se! Oni se spremaju za izazove i odgovornosti roditeljstva.
Možda misliš da si spreman, ali Bog zna kada si zaista spreman. Iako je već bio pomazan za 
kralja, David je morao da čeka sedam godina dok Bog nije uklonio Saula sa trona. A tokom tih 
godina on je naučio važne lekcije. Ovo je jedna od njih: „Gospoda iščekuj i njegovog puta se drži. 
On će te uzvisiti i nasledićeš zemlju.“ (st. 34, SSP)
Moraš naučiti da praviš razliku između onoga što ti možeš da uradiš i onoga što Bog može da 
uradi. Bezumnici brzaju! Ako ne želiš da rizikuješ odlaganje ispunjenja Božjeg plana za svoj život 
nemoj da ideš ispred Njega. „Ovo viđenje je za određeni čas...ako se zadrži, ti samo čekaj –
sigurno će doći i neće zakasniti.“ (Avakum 2:3, SSP) Sve što Bog radi ima svoje određeno vreme. 
To je prosto događaj, kao sastanak, čije vreme je već određeno. Bog je odredio vreme za 
ostvarenje dve stvari u tvom životu: Njegovih obećanja i tvoje vizije. Spoznaja da ništa što 
neprijatelj radi ne može da spreči te dve stvari nam donosi ogroman mir. Zato, kada postaneš 
nestrpljiv, podseti samog sebe: „Moj život ne može da se završi, a da se ovo ne dogodi. Bog je to 
rekao i On će to učiniti!“