PREPOZNAJ BOŽJI SUVERENITET
28. maj nedelja

„Milosti Božje radi.“ Rimljanima 12:1 (Čarnić)

Pavle piše: „Milosti Božje radi, da svoja telesa prinesete na živu... žrtvu... da razaberete šta je volja Božja, šta je dobro, i ugodno.“ (st. 1-2, Čarnić) Postoje dva načina kako se može razumeti Božji suverenitet: a) kroz Njegovu inicijativu i b) kroz naš odgovor. U suštini Pavle govori sledeće: 1) Odupri se pritiscima svetskog sistema koji te vuče u pogrešnom smeru. 2) Svakog dana obnavljaj svoj um kroz molitvu i čitanje Božje reči. 3) Saznaj Njegovu volju za tebe i živi u skladu sa njom.

Ali Pavle ne staje tu. On piše: „Ljubav neka bude iskrena. Mrzite zlo, čvrsto se držite onoga što je dobro. Volite jedni druge bratskom ljubavlju, ističite se u međusobnom uvažavanju. Budite marljivi u revnosti, gorljivi u duhu, služite Gospodu. Nada neka vas drži u radosti, budite postojani u nevolji, istrajni u molitvi. Delite što imate sa svetima u oskudici, upražnjavajte gostoprimstvo. Blagosiljajte one koji vas progone, blagosiljajte, a ne kunite. Radujte se sa onima koji se raduju, plačite sa onima koji plaču. Budite složne misli; ne zanosite se misleći visoko o sebi, nego se povedite za onim što je ponizno. Ne smatrajte sebe mudrima. Nikome ne vraćajte zlo za zlo; starajte se da činite ono što je dobro među svim ljudima. Ako je moguće, činite sve što je do vas da živite u miru sa svim ljudima.“ (st. 9-18, NSP)

Božji suverenitet nas ne oslobađa lične odgovornosti. To ne znači da treba da izgubimo interesovanje za aktuelne događaje ili za donošenje promišljenih odluka. Bog i dalje očekuje da težimo ka izvrsnosti i pokazujemo staranje za izgubljeni svet. Prepoznavanje Božjeg suvereniteta te oslobađa od glumljenja Boga i osposobljava te da uživaš u hodu sa Njim.