Upotrebi strategiju osmeha
24. novembar četvrtak

„Osmehivao sam im se kad su malaksavali, vedrina mog lica bila im je dragocena.“ Jov 29:24 (Milin)

Jedan pastor govori o tome kako je bio u jednoj crkvi dvanaest godina. On je imao običaj da tokom nedeljnog bogosluženja, neposredno pre njegove propovedi, pozove decu da izađu i odu u „dečiju crkvu“ posebno organizovanu za njih.

Deca bi prolazila pored propovedaonice i on bi se potrudio da se nasmeši svakome od njih. Zauzvrat je dobijao osmehe. „To je bio jedan od najboljih delova službe za mene“, priseća se. Ali jednog dana on je nažalost propustio da se nasmeši deci.

Jedna četvorogodišnja devojčica sa kovrdžavom kosom je istrčala iz kolone i bacila se u naručje svoje majke, jecajući kao da joj je srce slomljeno. Nakon službe on je otišao da vidi šta se dogodilo sa njom. Majka mu je objasnila da je njena ćerka rekla: „Nasmešila sam se Bogu, ali On mi nije uzvratio osmeh!“ Pastor je zaključio: „Za to dete ja sam bio predstavnik Boga. Ja sam propustio da se nasmešim i u njenom svetu je pao mrak.“ Dok ideš kroz ovaj dan, obećaj da ćeš upotrebiti strategiju osmeha.

Reći ćeš: „Ali ja imam više nevolja nego Jov, nemam ni jedan razlog da se nasmejem.“ Jov je u jednoj godini doživeo više nevolja nego što će većina nas doživeti za ceo život. Ali iako nije bio u svom najboljem izdanju, on je podizao druge. Iako je bio u očaju, on je hrabrio druge. Kako je on to radio? „Iščekivali su me kao kišu i moje reči upijali... osmehivao sam im se kad su malaksavali, vedrina mog lica bila im je dragocena.“ (st. 23-24, SSP)