Kako se nositi sa neslaganjima (2)
24. septembar subota

„Blago mirotvorcima, jer oni će se zvati Božiji sinovi.“ Matej 5:9 (SSP)

Prva lekcija: nekad je odvojenje, čak i privremeno, najbolje rešenje za konflikt. Kada su emocije uzburkane, tebi treba prostor da bi jasno razmislio. Bog taj period odvojenja može upotrebiti za svoju slavu. Zato što su se Pavle i Varnava razdvojili jevanđelje je propovedano u još više gradova. Ali kad je privremeno odvajanje najbolje rešenje, vi se morate složiti koliko dugo će ono trajati.

U nekim prijateljstvima, jedna osoba je možda prerasla taj odnos. Ali to se mora rešiti u ljubavi i mudrosti, shvatajući da svi možemo učiti na našim greškama i rasti kroz njih. Pavle ja kasnije napisao: „Marka povedi sa sobom, jer mi je koristan u službi.“ (2. Timoteju 4:11, NSP) Druga lekcija: kada shvatiš da si pogrešio, to treba i da priznaš.

Za jakog i fokusiranog vođu kao Pavla, to je zahtevalo poniznost. Zaista, utešno je za nas da znamo da je neko tako pomazan i genijalan kao Pavle mogao ponovo da razmisli o svojoj odluci i dođe do drugačijeg zaključka. Greške mogu biti loše, ali one nisu toliko loše kao ponos koji pokušava da ih odbrani i očuva. Treća lekcija: moraš naučiti kako da se ne složiš sa nekim, a da ne budeš neprijatan. Značajno je spomenuti da nigde u Svetom pismu ne nalazimo da je Pavle javno govorio o njihovom neslaganju. I Pavle i Varnava su se usredsredili na svoje misije. Ti imaš moć da promeniš jedino svoje ponašanje. A ovo treba da bude razlog da to učiniš: „Zato govorimo istinu u ljubavi, da na svaki način izrastemo do Hrista.“ (Efescima 4:15, SSP)