Kako se nositi sa neslaganjima (1)
23. septembar petak

„Varnava je hteo da povedu sa sobom i Jovana…no Pavle je smatrao da ne treba.“ Dela 15:37-38 (Čarnić)

Pavle i Varnava su bili odličan misionarski tim. Na njihovom prvom putovanju, mladić po imenu Jovan Marko im se pridružio. Ali izgleda da mu je nedostajala kuća, pa se vratio u Jerusalim. Na njihovom drugom misijskom putovanju, Varnava je hteo ponovo da povede sa njima Jovana Marka, ali je Pavle rekao ne. „Pošto je došlo do oštrog neslaganja među njima, Varnava uzme Marka…Pavle je izabrao Silu.“ (st. 39-40, NSP)

Da li možeš da zamisliš? Dva duhovna diva nisu mogla da reše svoj konflikt! Da, to se dešava i među najboljima. Pavle je bio čovek potpune fokusiranosti, bez vremena za gluposti. Varnava, čije ime znači „sin ohrabrenja“ je bio dugotrpeljiv i čovek pun ljubavi koji je verovao u pomirenje i odbijao da bilo koga otpiše. U ovoj priči možemo naći dve dragocene lekcije kako se nositi sa neslaganjima.

1) Kada se radi o našim prijateljima i članovima porodice svi mi imamo slepe tačke. Retke su vođe koje imaju objektivnost da vide dalje od porodične povezanosti i fokusiraju se na ono što je najbolje za organizaciju. Kao posledica toga često strada vizija koju su dobili od Boga.

2) Nekad je potrebna mudra i poverljiva treća strana koja će pomoći u rešavanju problema. Kada se radi o problemima u crkvi, Isus je postavio jasne smernice. Prvo, moraš otići lično kod osobe i pokušati da rešiš problem jedan na jedan.

Drugo, ako to ne deluje, treba da povedeš sa sobom još jednu ili dve osobe i pokušaš to da rešiš. Treće, moraš obavestiti zrele duhovne vođe o svojoj situaciji i zatražiti njihov savet (vidi Matej 18:15-18). To je biblijski način za rešavanje neslaganja koji mora postati i naš način.