Postavi zdrave granice za sebe
15. maj nedelja

„Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova.“ Priče Solomonove 25:28 (Daničić)

Jedan hrišćanski vođa piše: „Veliki Kineski zid je izgrađen u trećem veku pre nove ere kao odbrana od napada nomadskih naroda sa severa. Tokom narednih vekova, posebno za vreme Ming dinastije (1368-1644), Kineski zid je bio obnovljen i proširen u dužinu, i konačno se prostire na oko 7100 kilometara.“  Vekovima pre početka njegove gradnje, biblijski narodi su koristili zidove za svoju zaštitu i kako bi obeležili granice oko sebe koje su jasno pokazivale šta je njihova zemlja. Međutim, da bi bili delotvorni, te zidove je trebalo redovno održavati. I najmanja pukotina je mogla da omogući neprijatelju fatalno napredovanje.

Ovde imamo vrednu lekciju. U tvom sistemu odbrane, kao hrišćanina, postoji jedan zid koji treba uvek održavati i čuvati – zid samokontrole. Biblija kaže: „Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova.“ Tvoj neuspeh da očuvaš samokontrolu je kao otvaranje kapija grada i pozivanje đavola da te napadne.

Vilbur Čepman, jedan od velikih propovednika u istoriji,  formulisao je nešto što je nazivao „moje pravilo za hrišćanski život.“ I ti treba da se potrudiš da živiš u skladu sa ovim pravilom. On je rekao: „Pravilo koje upravlja mojim životom je sledeće: bilo šta što zamagljuje moj pogled na Hrista, ili umanjuje moju želju za proučavanjem Biblije, ili umanjuje moj molitveni život, ili čini hrišćanski rad teškim, pogrešnoje  za mene i ja, kao hrišćanin, moram to da ostavim.“ Pitanje: „Da li su tvoji odbrambeni zidovi napukli ili oronuli zbog neodržavanja?“ Ako jesu, onda danas uradi nešto u vezi sa tim.