Razlog za nadu
5. decembar nedelja

„Dolinu nevolje [Ahor] ću u dveri nade pretvoriti.“ Osija 2:15 (SSP)


Biblijska spominjanja dolina obično simbolišu stanje beznađa. Dolina Ahor [nevolje] je dobila svoje ime kada je Ahanova porodica na smrt kamenovana i kada su izraelske vojske poražene (vidi Isus Navin 7:25-26). Osećaj beznađa je deo čovekovog stanja i mnogi najpoznatiji heroji u istoriji su ga iskusili. Vilijam Pen je rekao: „Oko nas skoro da nema ničeg drugog sem ruševina i očaja.“ Lord Šaftsberi je objavio: „Ništa ne može da spasi Britansko carstvo od propasti.“ Bendžamin Dizraeli je izjavio: „Nema nade za industriju, trgovinu i poljoprivredu.“

A Lord Grej je jadikovao: „Lampe se gase širom Evrope. Za vreme našeg života više nećemo videti svetlost.“ Svuda oko nas postoje negativne osobe i proroci propasti i ako prihvatiš ono što oni govore, na kraju ćeš biti ubeđen da nema nade za tvoj problem. Ali to je potpuno suprotno istini! Pavle je rekao: „Stoga se čvrsto držimo nade koju ispovedamo, jer je veran onaj koji je obećao.“ (Jevrejima 10:23, NSP)

Bog može da promeni tvoju „Dolinu nevolje u vrata nade.“ On je isto to obećanje dao svom narodu čak i kada su mu okrenuli svoja leđa. On je rekao u Isaiji 65:10 „Dolina Ahor će postati...počivalište – narodu mojem koji mene traži“ (NSP).

Kao što Henri Blekebi primećuje: „Optimisti ne ignorišu poteškoće, ali ih spoznaja Božje prisutnosti sprečava da postanu obeshrabreni...Nemoguće je stajati u Njegovoj prisutnosti i biti pesimističan. Ako se fokusiramo na naše probleme oni će izgledati ogromno. Ali kada se fokusiramo na Boga mi našu situaciju vidimo iz prave perspektive i sigurni smo da je sve moguće sa Njim.“