Laži: sotonin maternji jezik
15. oktobar petak

„Kada govori laži, govori ono što mu je svojstveno.“ Jovan 8:44 (SSP)

I

sus je rekao o sotoni: „Kada govori laži, govori ono što mu je svojstveno.“ On nas laže na sledeća tri načina:

1) Sumnje. Njegova namera je da te obeshrabri, da učini da podigneš ruke od svega i kažeš: „Kakva je korist od ovoga? Ništa se nije promenilo!“ Kada to kažeš, ti potpisuješ prijemnicu i prihvataš paket. Nemoj to da radiš! Biblija kaže: „Vezan si rečima usta svojih“ (Priče Solomonove 6:2, NSP). Ono što govoriš formira tvoju perspektivu i stvara okruženje u kojem živiš. Nikad nemoj da kažeš nešto zbog čega će sotona pomisliti da pobeđuje.

2) Šok. Ako ne očekuješ sotonske napade, bićeš  zatečen i mislićeš: „Sigurno ne napredujem duhovno. Zašto bi se inače još uvek borio sa istim starim problemima?“ Zašto? Zato što sotona ne odustaje bez borbe, i njegov napad je dokaz da još uvek nisi poražen.

3) Osećanja. Sotona će pokušati da te ubedi da ne zaslužuješ da ti bude oprošteno. On će ti reći da ti ne osećaš oproštenje, zato što ti nije oprošteno. Ali upamti, on je lažov. Ovde se odlučuje ko će biti pobednik.
Zato drži svoj položaj. Bog je već radio u tebi. Božja reč to govori; sada i ti treba da počneš to da govoriš. Vreme će ojačati i utvrditi tvoju poziciju. Sotona će doneti u tvoje misli sve stvari od kojih te je Bog oslobodio i dok se boriš sa njima ti ćeš proživeti neke od emocija koje si imao kada si prolazio kroz te stvari.

Njegov plan je da učini da se osećaš kao da se ništa nije promenilo. Nemoj da ga prihvatiš! Isus je rekao: „Ako se držite moga učenja...saznaćete istinu i istina će vas osloboditi“ (Jovan 8:31-32, SSP).