Spokojno stanje uma
12. oktobar utorak

„Božiji mir...čuvaće vaše srce i vaše misli.“ Filipljanima 4:8 (SSP)

 

Reč briga potiče od grčke reči koja znači „podeliti um“. Briga te cepa po sredini i umesto da razmišljaš o Božjim obećanjima ti razmišljaš o svojim problemima.

Brige su kao stolica za ljuljanje – omogućavaju ti nešto da radiš, ali te nikuda ne vode. Umesto da te oslobodi od nevolja sutrašnjice one ti kradu današnju snagu. A gubljenje snage sebi ne smeš da dozvoliš. Pa kako onda možeš prestati da se brineš? Biblija nam daje odgovor iz dva dela: Božji deo i naš deo.

Naš deo uključuje molitvu i zahvalnost: „Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju.“ (st. 6, Čarnić) Da bi se manje brinuo ti moraš više da se moliš i ne zaboravi da iskažeš svoju zahvalnost. Nakon što si izdvojio vreme da Bogu zahvališ za prethodnu stvar ti možeš sa pouzdanjem da mu priđeš i moliš ga za sledeću stvar.

A šta je Božji deo? „Božiji mir, koji prevazilazi svako razumevanje, čuvaće vaše srce i vaše misli u Hristu Isusu.“ (st. 7, SSP) Primeti reči „čuvaće vaše srce i vaše misli.“ Zamisli da imaš Božansko spokojno stanje uma! Da li misliš da se On bori sa anksioznošću? Ili kako krši ruke i traži od anđela neki lek za bol u želucu?

Tvoj problem je izazov za Boga koliko je grančica izazov za slona. Bog uživa u savršenom miru jer uživa u savršenoj sili i On ti nudi svoj mir. Kada uradiš svoj deo kroz molitvu i zahvaljivanje, tvoj um će biti spokojan.