Istreniraj svoj mozak
24. septembar petak

„Koji se obnavlja radi pravog poznanja Boga prema liku svog Tvorca.“ Kološanima 3:10 (NSP)


Trajna promena se dešava postepeno unutar nas, često i pre nego što postoje bilo kakvi spoljašnji dokazi za to. Pastor Džim Pener kaže: „Moj prijatelj je nedavno imao operaciju zamene kuka...zglob je toliko propao da je on hodao šepajući i morao je da koristi štake. Zahvaljujući veštini modernog hirurga on se brzo oporavio i počeo da hoda. Ipak, mesecima posle operacije on je i dalje šepao...Jutros sam naleteo na njega i primetio da je šepanje nestalo. Gde je otišlo? Bilo je tu dan pre. Da li je nestalo tokom noći? Rekao sam: „Odlično hodaš. Šta se dogodilo?“ Njegov odgovor je bio dragocen. „Moj fizioterapeut mi je rekao da moram ponovo da istreniram svoj mozak.“

Njegov mozak je bio istreniran da očekuje bol pa je on šepao u njegovom očekivanju. Čak i onda kada nije osećao bol njegov mozak je rekao: „Drži se. Stiže!“ Biblija kaže da u Hristu ti postaješ „novo stvorenje, staro je prošlo, evo, novo je nastalo.“ (2. Korinćanima 5:17, SSP). Ali ti treba da promeniš svoj način razmišljanja tako što ćeš verovati, prihvatiti i postupati na temelju te činjenice. Hrist je već uradio operaciju „zamene“.

Baš kao što je moj prijatelj dobio novi kuk, Bog je tebi dao novi život. Stari život je nestao zajedno sa svim lošim stvarima koje si uradio, pomislio ili rekao. Ti si potpuno novo stvorenje. Ali ti treba da istreniraš svoj mozak da prihvati Božje oproštenje i delo obnovljenja koje je Isus uradio u tvom životu.“ Zato, istreniraj svoj mozak.