Nauči da strateški razmišljaš (1)
3. maj ponedeljak

„Pazite, dakle, kako živite – ne kao nemudri, nego kao mudri. Pametno koristite vreme, jer su dani zli.“ Efescima 5:15-16 (SSP)

 

            Strateško razmišljanje ti pomaže da planiraš, da budeš efikasniji, da maksimiziraš svoje prednosti i da pronađeš najbolji put ka ostvarenju svog životnog zadatka dobijenog od Boga. Koristi strateškog razmišljanja su mnogobrojne. Navešćemo nekoliko njih:

            1) Strateško razmišljanje pojednostavljuje teške stvari. Ono uzima kompleksna pitanja i dugoročne ciljeve, koji mogu biti veoma teški za ostvarivanje, i pretvara ih u manje, izvodljive delove. Sve postaje mnogo jednostavnije kada imaš plan! Biblija kaže: „Naumi marljivoga vode u blagostanje, a naumi brzopletoga u nemaštinu.“ (Priče Solomonove 21:5, SSP)

            2) Strateško razmišljanje ti pomaže da postavljaš prava pitanja. Pogledaj sledeća pitanja koja je razvio Bob Bihl, autor Masterplening-a. Smer: Šta sledeće treba da uradimo? Zašto? Organizacija: Ko je odgovoran za šta? Ko je odgovoran za koga? Da li imamo prave ljude na pravim mestima? Novac: Koliki su naši planirani prihodi, rashodi, dobit? Da li možemo da ih priuštimo? Kako možemo da ih priuštimo? Praćenje: Da li ostvarujemo ciljeve? Sveobuhvatna procena: Da li ostvarujemo kvalitet koji očekujemo i zahtevamo od sebe? Usavršavanje: Kako možemo biti efektivniji i efikasniji?“ Ova pitanja možda nisu jedina pitanja koja treba da postaviš da bi započeo da praviš strateški plan, ali su ona dobar prvi korak. Sve dok ne napraviš prvi korak, ti ćeš ostati zaglavljen. Dok ne prevaziđeš svoju potrebu da stvari uradiš perfektno, uopšte ih nećeš ni raditi. Pitaš se: „Kada treba da počnem?“ Danas!