Idi na svoje „mesto za Boga“
7. april sreda

„Avraam ustade rano ujutro i ode na mesto gde je stajao pred Gospodom.“ 1. Mojsijeva 19:27 (SSP)

 

            Avram je imao posebno mesto gde se susreo sa Bogom. A imao ga je i Danilo, kada je njegov život bio u opasnosti: „U svoju gornju sobu...tri puta svakog dana on se na kolenima molio i zahvaljivao svome Bogu, kao što je činio i do tada.“ (Danilo 6:10, SSP) Isus je, takođe, imao svoje posebno mesto: „Rano ujutro...Isus...ode na jedno pusto mesto, i tamo se molio.“ (Marko 1:35, SSP)

            Evo jedne ideje: uspostavi „mesto za Boga“ u svom životu. Kada životni problemi i pritisci prete da te slome, idi na svoje mesto za Boga. Kada ti je potrebno vođstvo-idi na svoje mesto za Boga. Pisac hrišćanskih himni Vilijam Volford je napisao ove vanvremenske reči: „Predivan sat molitve! Predivan sat molitve! Koji me zove iz sveta brige i podiže do trona mog Oca pred kojim otkriva sve moje potrebe i želje. U trenucima nevolje i žalosti, moja duša je često nalazila olakšanje; i često izbegavala zamke iskušitelja, sve zbog predivnog sata molitve!“

            Po rečima Henrija Vorda Bičera: „Gde god si video da je Bog prošao, obeleži to mesto i idi ponovo da sediš tamo.“ Tvoje mesto za Boga može da bude bilo gde, ali ono mora da bude negde. Nakon što si tamo proveo određeno vreme, to mesto će ispuniti posebna atmosfera. Ti ćeš imati uspomene bliskih trenutaka sa Bogom. To će postati tvoje utočište, što jednostavno znači „sigurno mesto i sklonište“. David je napisao: „Ko živi u skrovištu Svevišnjega ostaće u senci Svesilnoga.“ (Psalmi 91:1, SSP) Možeš ga zvati svojim mestom za Boga, svojim skrovištem, svojim utočištem ili kako god, ali uspostavi takvo mesto u svom životu.