Da li imaš problema sa spavanjem?
12. april ponedeljak

„Kada na počinak legneš, nećeš se plašiti...slatko ćeš spavati.“ Priče Solomonove 3:24 (SSP)

 

            Nesanica je užasna stvar. U bilo kom trenutku sa njom se bore 30 do 50 procenata celokupne populacije. Ti se užasavaš vremena za spavanje, okrećeš se i bacaš cele noći, a sledećeg dana iscrpljen ideš okolo. Kada to traje nedeljama ili čak mesecima, to ti može ukrasti radost i učiniti te depresivnim. Da li se trenutno to možda dešava tebi?

            Onda dozvoli Bogu da ti pomogne. Njegova reč kaže da „On san svom miljeniku daje.“ (Psalmi 127:2, NSP) Njegovo obećanje je: „Kada na počinak legneš, nećeš se plašiti, kada legneš, slatko ćeš spavati.“ Ako si zavisan od lekova za spavanje, Veliki Doktor može da te isceli.

            Neka danas ovo bude i tvoja molitva: „Oče, svojim svetlom obasjaj glavni uzrok moje nesanice. Sve brige koje me sprečavaju da uđem u stanje obnavljajućeg sna, predajem Tebi, kao što mi je rečeno, znajući da se Ti brineš o meni ( vidi 1. Petrova 5:7). Umiri moje nemirne misli i nespokojan um. Pomozi mi da se umirim i da znam da si Ti moj Bog (vidi Psalmi 46:10). Pokoravam se tvojoj zapovesti da se ne brinem ni zbog čega, već da se umesto toga molim za sve. Donosim ti svoje potrebe i zahvaljujem Ti za sve ono što si već uradio. Tvoja reč me uverava da ako to uradim, ja ću iskusiti Tvoj mir koji je divniji nego što to čovekov um može da zamisli i on će čuvati moje srce i moje misli (vidi Filipljanima 4:6-7). Ja ću, u veri, večeras otići na spavanje bez straha i briga i uživati u prijatnim snovima. Da, ja ću ležati u miru i spavati zbog tebe...Gospode, koji me sigurno čuvaš (vidi Psalmi 4:8). Molim se u Isusovo ime, Amin.“