Da li tražiš dete od Boga?
23. februar utorak

„Molila sam se za ovo dete i Gospod mi je dao to što sam tražila.“ 1. Samuilova 1:27 (SSP)

 

Ana je toliko želela da bude majka da se „gorko plačući, pomoli Gospodu.“ (st. 10, SSP). Zapravo, ona je dala Bogu zavet i obećala „ja ću ga dati tebi, Gospode, za ceo život“ (st. 11, SSP), ako joj On bude dao sina. I to se dogodilo. Biblija kaže: „Ana...kada je došlo vreme, rodi sina.“ (st. 20, SSP)
Ista stvar se dogodila Ruti: „Voozu je Ruta rodila Jovida.“ (Matej 1:5, SSP) Ruta je bila udovica bez novca kada je Bog upoznao sa Vozom, vlasnikom polja na kome je ona pabirčila. Ona nije bila Jevrejka, a on je bio Jevrejin pa je brak između njih bio zakonom zabranjen. Ali je Bog uklonio prepreku koja im je stajala na putu i iz njihove bračne zajednice izašao je mali dečak po imenu Jovid. On je bio predak kralja Davida i na kraju našeg blagoslovenog Gospoda Isusa.

Bog je rekao: „Ja sam Gospod, Bog svih ljudi. Zar je nešto suviše teško za mene?“ (Jeremija 32:27, SSP) U slučaju da nisi siguran u odgovor, evo ga: „Gospode...ti si svojom velikom silom i ispruženom rukom stvorio nebesa i zemlju. Za tebe ništa nije suviše teško.“ (st. 17, SSP)
Ako danas u molitvi tražiš dete od Boga, drži se sledećih stihova i veruj Mu: „U Gospodu traži sreću i on će ti dati što ti srce želi. Svoj put Gospodu prepusti, u njega se uzdaj i ovo će učiniti...smiri se pred Gospodom i strpljivo ga čekaj.“ (Psalmi 37:4-5, 7, SSP)