Da li si u iskušenju da napraviš kompromis?
12. januar utorak

„Onome koji može da vas sačuva od pada.“ Juda 24 (SSP)

 

Izaberi prijatelje koji poštuju tvoje vrednosti, inače ćeš na kraju biti pod pritiskom da napraviš kompromis u vezi svojih uverenja kako bi sačuvao njihovo prijateljstvo. To je previsoka cena za plaćanje! Josif je odbio seksualne ponude od strane supruge njegovog gazde i u toj priči se nalazi lekcija za tebe. Na radnom mestu postoje ljudi koji će pritisnuti svako mesto i iskušati svaku slabost koju imaš kako bi te spustili na njihov nivo. Ako uspeju u tome, oni će te napasti zbog toga umesto da te cene. Šta treba da uradiš? Obrati se Bogu za pomoć! „Bog...neće dozvoliti da budete iskušavani preko svojih snaga, nego će vam zajedno sa iskušenjem dati i izlaz iz njega, da možete da izdržite.“ (1. Korinćanima 10:13, SSP) Kada neko pokušava da kompromituje tvoj karakter, Bog ti obećava da će omogućiti „izlaz iz njega“ da ne bi morao da se predaš iskušenju. Čak i kada ćeš zbog svoje odluke biti kažnjen, otuđen ili otpušten traži od Boga hrabrost da uradiš pravu stvar. Njegovo obećanje za tebe je: „Ja poštujem one koji mene poštuju.“ (1. Samuilova 2:30, NSP) Upamti, bolje je da budeš sam i hodaš sa Bogom nego da padneš pred iskušenjem, prekršiš Njegovu reč i kompromituješ svoja uverenja samo da bi se „uklopio sa drugima“. Kada čvrsto stojiš i radiš ispravnu stvar, ti donosiš poštovanje i slavu Bogu. Juda piše: „Onome koji može da vas sačuva od pada...jedinome Bogu, našem spasitelju, slava, veličanstvo, moć i vlast, kroz našega Gospoda Isusa Hrista...sada i doveka!“ (Juda 24-25, SSP)