Kontroliši svoj bes
11. januar ponedeljak

„Mudar se povlači i stišava.“ Priče 29:11 (NSP)

 

Biblija kaže: „Bezumnik iskaljuje sav svoj gnev, a mudar ga suspreže.“ (SSP) Svoj bes možeš da izraziš verbalno ili kroz ćutanje. Kada koristiš ćutanje kao oružje da njime povrediš nekoga, ti tada koristiš emocionalnu manipulaciju i uživaš u detinjastoj nezrelosti. Kada si bio dete i kada bi neko odbio da uradi ono što si želeo da li se sećaš kako si govorio: „Neću više da pričam sa tobom“? To je možda prihvatljivo ponašanje za jedno dete, ali nije za one koji su pozvani da budu duhovno zreli. Ako imaš česte izlive besa, evo nekih biblijskih stihova koji će ti biti od koristi ako ih primeniš: 1) „Bolji je...ko se suzdržava, od osvajača grada.“ (Priče Solomonove 16:32, SSP) 2) „Razboritost  čoveku donosi strpljenje; na čast mu je kad pređe preko uvrede.“ (Priče Solomonove 19:11, SSP) 3) „Ne žuri da se razgneviš, jer gnev boravi u nedrima bezumnika.“ (Propovednik 7:9, SSP) 4) „Neka svaki čovek bude brz da čuje, spor da kaže i spor da se razgnevi, jer čovekov gnev ne stvara pravednost pred Bogom.“ (Jakov 1:19-20, SSP)  5) „Odbacite svaku gorčinu, bes i gnev, viku i hulu, zajedno sa svakom zloćom. Jedan prema drugom budite dobri i saosećajni, opraštajući jedan drugom kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.“ (Efescima 4:31-32, SSP) Zato zamoli Boga da ti pomogne da možeš da kontrolišeš svoj bes. Upamti, bes je kao vatra. Kada je pod kontrolom , može da donese toplinu i udobnost. Ali kada je van kontrole on može da uništi sve na svom putu.