Dar ¬¬¬¬samačkog života
16. oktobar subota

„Svako ima svoj milosni dar od Boga: neko ovakav, a neko onakav.“ 1. Korinćanima 7:7 (SSP)

 

Nema ništa pogrešno u tome što je neko neoženjen ili neudat. Nekad kada vidimo lepu ženu ili zgodnog muškarca koji nisu u braku pomislimo: „Pitam se šta nije u redu sa njima?“ Sve je u redu! Zapravo, nešto možda ne bi bilo u redu sa njima kada bi bili u braku. Jer je bolje biti samac nego u braku sa pogrešnom osobom. Postoji priča o dva prijatelja. Jedan od njih je primetio da drugi nosi burmu na kažiprstu svoje leve ruke.

Pa je rekao: „To je čudno. Da li je to tvoja burma?“ Njegov prijatelj je odgovorio: „Jeste.“ Prvi je upitao: „Zašto je nosiš na pogrešnom prstu i na pogrešnoj ruci?“ Njegov prijatelj je odgovorio: „Zato što sam se oženio sa pogrešnom ženom.“

Smejemo se, ali Biblija naučava da samački život ne samo da je dobar život, već je i dar od Boga. Pavle piše: „Voleo bih da svi mogu da žive bez braka, baš kao i ja. Ali mi nismo svi isti. Bog nekima daje dar braka, a drugima daje dar da mogu srećno da žive bez braka.“

To ne znači da kada nisi u braku da si ti duhovniji nego kada si u njemu. Ali činjenica je da su neki ljudi izabrani i obdareni od Boga da budu samci.

Pavle je bio jedan od njih. On piše: „Neoženjenima i udovicama kažem: dobro je ako ostanu kao što sam ja.“ (st. 8, SSP) Pavle je sedam godina svoje službe proveo u zatvoru, gde je pisao poslanice. Njegov životni zadatak, koji je dobio od Boga, je bio u skladu sa samačkim životom. Suština je da ni jedna osoba ne treba da se oseća postiđeno i osramoćeno zato što nije u braku.