PUSTITI ZATOČENE NA SLOBODU (2)
24. jun ponedeljak

„Izveo ih je iz mraka, iz tame, okove im polomio.“ Psalam 107:14

Kada si Izraelci „Gospodu… zavapili u čemeru svome… on ih je spasao od njihovih muka! Izveo ih je iz mraka, iz tame, okove im polomio“ (Psalam 107:13-14). On i danas želi da te oslobodi od bilo čega što te sada drži neslobodnog. I da ti donese ne samo privremenu, nego i dugotrajnu slobodu: „Stoga, ako vas Sin oslobodi, tada ćete biti stvarno slobodni.“ (Jovan 8:36).

Evo dva koraka koje možeš da načiniš radi slobode:

Zavapi Gospodu. Bog kaže: „…Pronaći ćete me jer ćete me tražiti svim svojim srcem“ (Jeremija 29:13). Na stranu s dostojanstvom i manirima – očajne situacije traže očajničke mere! Ne pokušavaj više da to rešiš sam. Kada bi mogao da spasiš samog sebe, Spasitelj ti ne bio potreban. Prepusti to Bogu: „Prebacite svu svoju brigu na njega, jer se on brine za vas“ (1 Petrova 5:7).

Duhovno nahrani svoju dušu. Sloboda je dvodelan proces. Prvi deo je da se pričestiš Isusom. Izraelci su obedovali svoju Pashalnu jagnjad neposredno pred izlazak iz ropstva. A Isus, Jagnje Božije, kaže: „Ja sam hleb života… Ko bude jeo od ovog hleba, živeće zauvek…“ (Jovan 6:51). Deleći svoja osećanja i potrebe s Njim olakšaćeš svoje breme, smanjićeš usamljenost i nahraniti svoju dušu. Isus je došao da proglasi „…sužnjima oslobođenje, …da oslobodim potlačene“ (Luka 4:18). Drugi deo je da duboko razmišljaš o Svetom Pismu i usvajaš njegov sadržaj. Izraelci su postali robovi zato što su odbacivali Božiju reč: „jer Božijim rečima prkose, prezreli su savet Svevišnjega. A on im je patnjom srca ponizio; srljali su, a pomoći niotkuda“ (Psalam 107:11-12). Da budeš oslobođen i ostaneš slobodan, svakodnevno se hrani Božijom životodavnom Reči.