Odloži alat za merenje
5. decembar ponedeljak

„Neka te ljubav i istina nikada ne ostave.“ Priče Solomonove 3:3 (SSP)

Pre poslednje večere, svi učenici su zaboravili da operu Isusu noge. Loš postupak! A nakon što je Isus objasnio da hleb i vino simbolišu njegovo skoro raspeće, oni su počeli da se raspravljaju ko će biti najveći u Božjem carstvu.

Loš postupak! Isus je takođe znao da će za par sati zaspati u Getsemanskom vrtu. Loš postupak! On je znao da će ga Petar izdati. Loš postupak! Pa koju im je onda Isus dao ocenu? Nijednu! On ne ocenjuje ljude. A ne treba ni ti. Otkrićeš neverovatan mir u svojoj duši kada prestaneš da ocenjuješ ljude i umesto toga počneš da ih voliš od mesta gde se nalaze pa sve do mesta gde treba da budu.

Umesto da ukorava svoje učenike, Isus ih je hvalio, nagrađivao, unapređivao i stavio na nebeski spisak časti. Čak i kada su propustili da operu njegove noge, on je ipak želeo da jede Pashalnu večeru sa njima (vidi Luka 22:15). Dotaknut njihovom ljubavlju, On je rekao: „Vi ste oni koji su istrajali sa mnom u mojim iskušenjima. Zato vam u nasledstvo dajem Carstvo...da jedete i pijete za mojom trpezom...i da sedite na prestolima.“ (Luka 22:28-30, SSP)

On je u svojoj najtežoj noći delio poklone, i svojim veoma mladim učenicima dao više časti i slave nego što je dao bilo kome drugom. U Njegovim očima svi oni su bili značajni. On ih nije ocenio na temelju njihovih postupaka, već na temelju njihove ljubavi koja ih je motivisala da ostave sve i prođu zajedno sa Njim kroz sito i rešeto. Reimar Šulc kaže: „Nemoj sebi određivati standarde. To te može ubiti. Kao što je Isus voleo svoje učenike tada, On ih voli i danas. Zato prestani da cepidlačiš i smaraš sebe i druge!“