Sveti Duh je tvoj „pomoćnik“
23. novembar ponedeljak

„A Pomagač...naučiće vas svemu.“ Jovan 14:26 (SSP)

 

Isus je rekao: „Pomagač – Sveti Duh – naučiće vas svemu i podsetiti vas na sve što sam vam rekao.“


Tako da Sveti Duh obavlja sledeće dve funkcije:

1) On te uči kako da hodaš sa Bogom.

2) On te podseća da to činiš svakog dana.

Kao spašena Božja deca, mi stalno treba da budemo naučavani kako da hodamo sa Njim i da budemo podsećani na blagoslove koji nas čekaju kada to činimo i na nevolje u koje se uvaljujemo kada to ne činimo. Ako si podizao decu, ti već znaš tu rutinu. Ona moraju da nauče azbuku da bi mogla da čitaju i pišu. Onda moraju da budu podsećana dok to potpuno ne savladaju. Ona moraju da nauče kako da hodaju i padanje bezbroj puta je jednostavno deo odrastanja. Biblija kaže: „Makar pravednik pao i sedam puta, opet se diže.“ (Priče Solomonove 24:16, SSP) 

Isto kao što ti svom detetu ne kažeš: „Zaboravi, nikad nećeš naučiti kako da hodaš“, ni tvoj nebeski Otac ne odustaje od tebe. Tvoje dete mora biti podučeno ličnoj higijeni i čistoći. Isto tako, Sveti Duh će te podsetiti na važnost svakodnevnog čitanja Božje reči. Isus je rekao: „Vi ste već čisti zbog Reči koju sam vam govorio.“ (Jovan 15:3, SSP) A psalmista je napisao: „Kako da mladić [a i stariji čovek] svoj život sačuva čistim? Držeći se tvoje reči.“ (Psalmi 119:9, SSP) Ako si mudar, ti ćeš svaki dan započeti moleći se: „Sveti Duše, nauči me ono što treba da znam i tokom ovog dana me podsećaj na to.“