Znaj ko te vodi
22. novembar nedelja

„Živite u Duhu.“ Galatima 5:16 (SSP)

 

Doktor Čarls Stenli kaže: „Tokom jednog putovanja zbog fotografisanja prirode moja grupa je putovala jednom stazom skoro tri sata i ja sam počeo da imam čudan osećaj da se mi krećemo u pogrešnom smeru. U vezi toga sam se obratio vodiču koji me je ubedio da je sve u redu. Ne želeći da budem drzak nastavio sam sa pešačenjem.
Nakon nekoliko minuta, primetio sam da je moj osećaj nelagodnosti još uvek bio tu, zapravo, bio je sve jači. Izvukao sam svoj kompas i pogledao na mapu. Mi smo definitivno išli u suprotnom smeru od naše željene destinacije. Bilo nam je potrebno skoro sat i po vremena da se vratimo do tačke gde smo pogrešno skrenuli. Na žalost, zbog toga smo, kada smo konačno stigli do cilja, imali mnogo manje vremena za fotografisanje.

Ovaj događaj mi je pomogao da naučim dve važne lekcije. Prvo, kada osetimo unutrašnje svedočanstvo koje nas hrabri da preuzmemo određene korake mi treba da ga slušamo. Drugo, kada izabiramo ljude koji treba da nas vode, moramo biti sigurni da oni bolje od nas poznaju put koji je pred nama.

Da li si nekad osetio da te nešto upozorava da budeš oprezan ili te usmerava u određenom pravcu? Možda si slušao neku propoved i osetio da ti Bog govori da ga poslušno slediš. Ili si možda ušao u neki restoran i odjednom bio ispunjen strahom, kao da što pre treba da ga napustiš. Ako si vernik, najverovatnije da su ta osećanja bila poticaji Svetog Duha koji govori tvom srcu, upozorava te na neku opasnost i hrabri te da poslušno slediš Božju volju.
“ Zato danas „živite u Duhu.“