Dobar završetak službe (3)
20. novembar petak

„Pazite na sebe i na celo stado.“ Dela 20:28 (SSP)

 

Evo još jednog problema sa kojim se crkvene vođe često bore: oni znaju kako da druge hrane duhovno, ali ne i sebe same.
Pre nego što je poslednji put napustio crkvu u Efesu, Pavle je okupio zajedno sve crkvene vođe i rekao: „Pazite na sebe i na celo stado u kojem vas je Sveti Duh postavio za nadglednike.“

Pre nego što pokušaš da se staraš o drugima, nauči da se staraš o samom sebi. Pre nego što Bog izgradi službu, On prvo izgradi služitelja. Inače ti postaješ laka meta za neprijatelja. Kada je administrativna strana službe crkvi pretila da apostolima uskrati njihovo svakodnevno vreme za molitvu i čitanje Biblije, oni su zatražili „tajm-aut“ govoreći: „Mi ćemo se posvetiti molitvi i...Reči.“ (Dela 6:4, SSP)

Vođo crkve, nemoj se samo fokusirati na pripremu svoje propovedi, već pripremi svoju dušu! Nemoj postavljati granice samo za druge ljude, postavi ih za samog sebe. Verovanje da možeš da pronađeš duhovne prečice te otvara za pogrešne odnose i destruktivne navike. Kao rezultat toga, ti na kraju živiš na dva nivoa – javna služba i lična borba. Kada se to dogodi, ti živiš sa strahom od razotkrivanja, osećaš se kao licemer i gubiš pouzdanje koje je neophodno da bi te Bog koristio (vidi 1. Jovanova 3:21, 22). Zbog toga crkva biva duhovno pokradena i strada. Šta je onda potrebno Božjim slugama koji se sa tim bore? Duhovni očevi!

Pavle piše: „Jer ako imate i deset hiljada vaspitača u Hristu, ipak nemate mnogo očeva.“ (1. Korinćanima 4:15, SSP) Pronađi zrelog, iskusnog prijatelja u službi i zatraži pomoć pre nego što tvoj problem postane nerešiv. Ovo nije samo jedna dobra ideja – tvoj opstanak u službi može zavisiti od toga!