Otelotvorenje Isusa
5. decembar subota

„Ko veruje u mene, činiće dela koja ja činim.“ Jovan 14:12 (SSP)

 

Dobro je kada čitamo o onome što je Isus radio kada je živeo među nama. Ali kada danas vidimo nekoga ko živi na način kako je On živeo, to zovemo otelotvorenje Isusa. Umesto da je On samo istorijska ličnost, Njegov način života postaje stvarnost. A zar to nije ono što ljudi traže? Gandi je jednom rekao da je imao prilike da upozna hrišćane koji žive kao Hrist, onda bi i on postao jedan od njih. Na žalost, hrišćani koje je on upoznao su nosili oružje i podvrgnuli su njega i njegove prijatelje ropstvu. Ali stvari ne moraju tako da funkcionišu. Isus je rekao: „Ko veruje u mene, činiće dela koja ja činim. Činiće i veća, jer ja odlazim k Ocu.“ Možda se pitaš kako je uopšte moguće da mi činimo veća dela od samog Isusa. Evo kako: On je bio jedan čovek koji je bio vezan za jedno mesto, dok je Njegova iskupljena porodica sposobna da umnoži Njegova dela širom sveta. Kakav je bio Isus? Za početak, On je bio saosećajna, a ne osuđujuća osoba. Da li se sećaš žene uhvaćene u činu preljube? Kada su Fariseji hteli da je kamenuju, On je rekao: „Ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen na nju.“ (Jovan 8:7, SSP). Ups! O kome je Isus ovde govorio? O Farisejima ili o religioznim vođama? Ne, On je govorio o samome sebi! On je jedini bio bez greha i On nije imao kamenje za bacanje! Ako želiš da znaš kako danas praktično izgleda otelotvorenje Isusa, Biblija navodi ovih devet „plodova“ (ili Hristolikih osobina) koje Sveti Duh želi da proizvede u tvom životu: „ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vernost, krotkost i uzdržljivost.“ (Galatima 5:22-23, SSP)